Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is SRN en wat is het doel?

Scooter Recycling Nederland is het recyclingsysteem van de brom- en snorfietsbranche. Het is opgezet in 2011 door RAI Vereniging en BOVAG, met het doel om een milieuvriendelijke verwerking van oude brom- en snorfietsen te verbeteren.

Hoeveel brom- en snorfietsen rijden er in Nederland op de weg?

Er rijden in Nederland ruim 1,1 miljoen brom- en snorfietsen op de weg. Hiervan worden jaarlijks ongeveer 25.000 afgedankt.

Wat wordt er gerecycled van een brom- of snorfiets?

De brom- of snorfiets bestaat voor het grootste deel (ongeveer 2/3 deel) uit metaal wat goed te recyclen is. Materialen die apart worden gedemonteerd en gerecycled zijn olie, brandstof en de accu. Op deze wijze wordt in ieder geval ruim 70% van het gewicht gerecycled.

Consumenten

Krijg ik nog wat voor mijn oude brom- of snorfiets?

SRN geeft geen vergoedingen aan de laatste eigenaar van een oude brom- of snorfiets. De beperkte (materiaal)waarde die een brom- of snorfiets aan het einde van het leven nog heeft, wordt gebruikt om de recyclingkosten te dekken.

Moet ik betalen voor het inleveren van mijn brom- of snorfiets?

Nee. Een bij SRN aangesloten inleverpunt of demontagebedrijf mag niets van u vragen voor het inleveren van uw brom- of snorfiets. Zij moeten deze zonder kosten aannemen.

Waar kan ik mijn oude brom- of snorfiets inleveren?

U kunt met uw oude brom- of snorfiets terecht bij één van de bij SRN aangesloten inleverpunten of demontagebedrijven. Mogelijk is dit uw eigen dealer. Voor een complete lijst, kijkt u hier.

Mijn brom- of snorfiets doet het niet meer, kan deze ook worden opgehaald?

In overleg met het inleverpunt is het wellicht mogelijk om de brom-snorfiets op te laten halen, let op dat hiervoor wel kosten in rekening gebracht kunnen worden. Neem hiervoor contact op met een inleverpunt om de mogelijkheden en eventuele kosten verder te bespreken.

Wat gebeurt er met mijn brom- of snorfiets nadat ik deze heb ingeleverd?

Uw oude voertuig zal worden verwerkt door een bij SRN aangesloten scooterdemontagebedrijf. Hier worden milieubelastende materialen als olie en brandstof verwijderd. Ook de accu wordt uit de brom- of snorfiets gehaald. Het metaal wordt in een shredder teruggewonnen voor hergebruik. Lees hier meer over de route die uw brom- of snorfiets aflegt.

Wat is een recyclingbijdrage en waarom moet ik deze betalen?

De recyclingbijdrage is een bedrag dat vanaf 1 maart 2013 wordt geheven op een nieuwe brom- of snorfiets. De importeurs die deelnemen aan SRN staan hier vermeld. Deze bijdrage maakt het mogelijk om een systeem voor inname en recycling van brom- en snorfietsen te realiseren. De recyclingbijdrage is nu vastgesteld op €5,-.

 

Ondernemers/dealers

Waarom zou ik meedoen met SRN?

De importeurs waarmee u samenwerkt (80% van de markt doet mee) hebben gekozen om mee te doen aan dit systeem. U doet daarom automatisch mee aan de inning van de recyclingbijdrages, die door de importeur in rekening worden gebracht bij de verkoop van een nieuwe brom- of snorfiets. De keuze om oude brom- en snorfietsen in te leveren bij het SRN systeem is uiteraard vrijwillig. Deze moet u zonder kosten aannemen. Neem contact op met SRN voor de aansluitvoorwaarden.

Welke voordelen heeft SRN voor mij?

SRN biedt u de mogelijk om op een gemakkelijke, kosteloze manier afgedankte scooters af te laten voeren. Dit geldt alleen als de brom-snorfiets in de bedrijfsvoorraad staat en dat is de laatste tijd niet vaak het geval. De kentekenhouder/eigenaar krijgt een bevestiging als het kenteken is gevrijwaard bij het RDW. U kunt natuurlijk ook zelf demontagebedrijf worden. U dient hiervoor vergund te zijn. U heeft dan ook de mogelijkheid om digitaal brom- en snorfietsen af te melden bij RDW. Hiervoor moet u zelf een aanvraag doen bij het RDW.

Ik wil graag meedoen met het systeem, hoe gaat dat in zijn werk?

Ieder tweewielerbedrijf met een RDW-erkenning kan deelnemen aan SRN. Hiervoor kunt u zich aanmelden via www.scooterrecyclingnederland.nl/dealers of door contact op te nemen met de binnendienst op (0346) 728 220. Eén van onze medewerkers zal u verder helpen. Schrijf u daarnaast in voor de nieuwsbrief en u wordt op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Voor welke brom-en snorfietsen is de regeling bedoeld?

Het innamesysteem is bedoeld voor alle merken brom-en snorfietsen. Voor de deelnemende merken wordt een recyclingbijdrage geïnd, waarmee het systeem wordt gefinancierd. De deelnemende merken vertegenwoordigen ruim 80% van de markt.

Aan wie kan ik de oude brom- of snorfiets afgeven?

Een inleverpunt kan met behulp van Mijn SRN zelf een scooterdemontagebedrijf benaderen binnen een straal van 15km.

Ontvang ik nog een vergoeding voor de oude brom- of snorfiets?

SRN maakt geen onderdeel uit van het economische handelsverkeer. Brom- of snorfietsen met een eventuele restwaarde vinden in het gebruikelijke circuit hun weg en worden verkocht voor tweedehands gebruik. SRN richt zich enkel op die brom- of snorfiets die geen positieve restwaarde meer hebben en door de ondernemer als een “sta in de weg” worden gezien. SRN betaalt voor deze voertuigen geen vergoeding. 

Wat moet ik de laatste eigenaar overhandigen?

Na het kosteloos aannemen van de brom- of snorfiets ontvangt de laatste eigenaar via het inleverpunt informatie over SRN met uitleg over het recyclingsysteem en het doel ervan. Hiervoor verstrekt SRN een folder waarin alle relevante informatie voor de laatste eigenaar is opgenomen. Daarnaast dient u hem een bewijs van vrijwaring van zijn voertuig meegeven.

Hoe verloopt de inning van de recyclingbijdrage?

Deelnemende importeurs dragen een recyclingbijdrage af aan SRN. Deze importeur mag zelf bepalen of hij deze recyclingbijdrage per scooter doorbelast aan de dealer, die op zijn beurt er vrij in is om deze door te belasten aan de betalende consument.

Hoe int SRN de recyclingbijdrage van de deelnemende importeur?

Op basis van de kentekengegevens en tenaamstellingsdata over verkopen ontvangt de deelnemende importeur een factuur van voor het afdragen van de recyclingbijdrage. De deelnemende importeur ontvangt hiervoor maandelijks een factuur.

Wat gebeurt er met het geld van de recyclingbijdrage?

Het geld dat wordt geïnd via de recyclingbijdrage mag enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor SRN is opgericht: het duurzaam inzamelen en recyclen van brom- en snorfietsen. Er worden dus geen andere zaken bekostigd van dit geld. Bestuurders van SRN zijn onbezoldigd en er is geen winstoogmerk.

Zijn we wettelijk verplicht iets te regelen voor oude brom- en snorfietsen?

De gevaarlijke afvalstoffen moeten uit het voertuig verwijderd en afgevoerd worden door een bedrijf die daar een geldende vergunning voor heeft. Met dit initiatief wil de branche er ook voor zorgen dat stringentere nationale wetgeving rondom oude brom- en snorfietsen in de toekomst uitblijft.

Hoe wordt deze bijdrage naar de consument gecommuniceerd?

Door SRN zal foldermateriaal beschikbaar worden gesteld waarin het systeem wordt uitgelegd aan de consument. Dit kan een dealer meegeven aan een klant bij de aankoop van een nieuwe brom- of snorfiets. Daarnaast wordt in de landelijke pers ook aandacht gezocht voor dit initiatief en kunt u ze doorverwijzen naar deze website: www.scooterrecyclingnederland.nl.

Kunnen wij ook alleen frames met kenteken inleveren bij SRN?

Het is niet mogelijk om alleen een frame in te leveren. Alleen rijdende voertuigen (dus met frame, motor en wielen) worden geaccepteerd.

Ik krijg een rekening voor de recyclingbijdragen? Klopt dit?

SRN stuurt een factuur zodra een voertuig op kenteken is gezet aan de deelnemende importeur. Dit gebeurt op basis van de op kenteken gezette scooters bij het RDW. De dealer kan het bedrag altijd doorbelasten aan de klant.

 

Demontagebedrijven

Ik wil aansluiten bij SRN als demontagebedrijf. Waar kan ik me opgeven?

Als u interesse hebt om deel te nemen als demontagebedrijf, kunt u direct contact opnemen met SRN via telefoonnummer (0346) 728 220.

Hoe zit het met mijn vergunning als ik als autodemontagebedrijf wil aansluiten bij SRN?

Wilt u als demontagebedrijf aansluiten bij SRN dan moet er in uw vergunning expliciet staan dat u vergund bent voor het demonteren van brom- en snorfietsen. In 2014 is het door een aanpassing in de wet eenvoudiger geworden om vergund te worden voor het demonteren van brom- en snorfietsen, namelijk door het doen van een melding bij uw lokale overheid en het aanvragen van een “Omgevings Beperkte Milieutoets.

Hoe zit het met mijn vergunning als ik als brom- en snorfietsbedrijf wil deelnemen als demontagebedrijf aan SRN?

Mogelijk zijn er ook voor u als dealer van een brom- en snorfietsbedrijf ook aanpassingen in uw vergunning nodig, als u naast de verkoop ook wil starten met demonteren. Voor vragen kunt u contact opnemen met SRN, telefoonnummer 0346 – 728 220.

Wat zijn de voorwaarden om een aangesloten demontagebedrijf te worden?

Om aan te kunnen sluiten als demontagebedrijf zijn een aantal zaken van belang. U dient in ieder geval te beschikken over:
– Een vergunning van het bevoegd gezag om brom- en snorfietsen te mogen demonteren
– Een ORAD-erkenning van de RDW voor het correct afmelden van voertuigen