Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is SRN en wat is het doel?

Scooter Recycling Nederland is het recyclingsysteem van de brom- en snorfietsbranche. Het is opgezet in 2011 door RAI Vereniging en BOVAG, met het doel om een milieuvriendelijke verwerking van oude brom- en snorfietsen te verbeteren.

Hoeveel brom- en snorfietsen rijden er in Nederland op de weg?

Er rijden in Nederland ruim 1,1 miljoen brom- en snorfietsen op de weg. Hiervan worden jaarlijks ongeveer 25.000 afgedankt.

Wat wordt er gerecycled van een brom- of snorfiets?

De brom- of snorfiets bestaat voor het grootste deel (ongeveer 2/3 deel) uit metaal wat goed te recyclen is. Materialen die apart worden gedemonteerd en gerecycled zijn olie, brandstof en de accu. Op deze wijze wordt in ieder geval ruim 70% van het gewicht gerecycled.

Consumenten

Krijg ik nog wat voor mijn oude brom- of snorfiets?

SRN geeft geen vergoedingen aan de laatste eigenaar van een oude brom- of snorfiets. De beperkte (materiaal)waarde die een brom- of snorfiets aan het einde van het leven nog heeft, wordt gebruikt om de recyclingkosten te dekken.

Moet ik betalen voor het inleveren van mijn brom- of snorfiets?

Nee. Een inleverpunt of demontagebedrijf mag niets van u vragen voor het inleveren van uw brom- of snorfiets. Zij moeten deze om niet aannemen.

Waar kan ik mijn oude brom- of snorfiets inleveren?

U kunt met uw oude brom- of snorfiets terecht bij één van de bij SRN aangesloten inleverpunten. Veelal is dit uw eigen dealer. Deze inleverpunten moeten uw oude brom- of snorfiets kosteloos innemen. Dit betekent dat u geen geld hoeft te betalen als u uw voertuig achterlaat. Voor een complete lijst, kijkt u hier.

Mijn brom- of snorfiets doet het niet meer, kan deze ook worden opgehaald?

Nee, het om niet inleveren bij een inleverpunt is de enige methode om uw brom- of snorfiets te laten recyclen.

Wat gebeurt er met mijn brom- of snorfiets nadat ik deze heb ingeleverd?

Uw oude voertuig zal worden verwerkt door een bij SRN aangesloten demontagebedrijf. Dit kan ook de dealer zelf zijn. Hier worden milieubelastende materialen als olie en brandstof verwijderd. Ook de accu wordt uit de brom- of snorfiets gehaald. Het metaal wordt in een shredder teruggewonnen voor hergebruik. Lees hier meer over de route die uw brom- of snorfiets aflegt.

Wat is een recyclingbijdrage en waarom moet ik deze betalen?

De recyclingbijdrage is een bedrag dat u vanaf 1 maart 2013 moet betalen bij de aanschaf van een nieuwe brom- of snorfiets. U betaalt een recyclingbijdrage voor de volgende brom- of snorfiets. Deze bijdrage maakt het mogelijk om een systeem voor inname en recycling van brom- en snorfietsen te realiseren. De recyclingbijdrage is nu vastgesteld op €5,-.

 

Ondernemers/dealers

Waarom zou ik meedoen met SRN?

De importeurs waarmee u samenwerkt (80% van de markt doet mee) hebben gekozen om mee te doen aan dit systeem. U doet daarom automatisch mee aan de inning van de recyclingbijdrages, die door de importeur in rekening worden gebracht bij de verkoop van een nieuwe brom- of snorfiets. De keuze om oude brom- en snorfietsen in te leveren bij het SRN systeem is uiteraard vrijwillig. U kunt ook zelf besluiten om demontagebedrijf te worden. U krijgt dan ook brom- en snorfietsen uit de regio aangeboden. Deze dient u om niet aan te nemen.

Welke voordelen heeft SRN voor mij?

SRN biedt u de mogelijk om op een gemakkelijke, kosteloze manier uw oude voertuigen af te laten voeren. Nu moeten kentekens worden opgestuurd naar RDW, straks krijgt u de vrijwaring gewoon van het demontagebedrijf dat het voertuig bij u komt ophalen. U kunt natuurlijk ook zelf demontagebedrijf worden; dan heeft u ook de mogelijkheid om digitaal brom- en snorfietsen af te melden bij RDW. Hiervoor moet u zelf een aanvraag doen bij het RDW. SRN heeft er mede voor gezorgd dat de uitgebreide vergunning die u nu nog nodig heeft, straks niet meer hoeft te worden aangevraagd. Dit scheelt u al snel duizenden euro’s.

Ik wil graag meedoen met het systeem, hoe gaat dat in zijn werk?

Ieder tweewielerbedrijf met een RDW-erkenning kan deelnemen aan SRN. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij SRN, door contact op te nemen met de binnendienst op (020) 661 31 81. Eén van onze medewerkers zal u verder helpen. Schrijf u daarnaast in voor de nieuwsbrief en u wordt op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Voor welke brom-en snorfietsen is de regeling bedoeld?

Het innamesysteem is bedoeld voor alle merken brom-en snorfietsen. Voor de deelnemende merken wordt een recyclingbijdrage geïnd, waarmee het systeem wordt gefinancierd. De deelnemende merken vertegenwoordigen ruim 80% van de markt.

Aan wie kan ik de oude brom- of snorfiets afgeven?

Als erkend inleverpunt kunt u de afgedankte scooter aanmelden via info@scooterrecyclingnederland.nl

Ontvang ik nog een vergoeding voor de oude brom- of snorfiets?

SRN wil geen onderdeel uitmaken van het economische handelsverkeer. Brom- of snorfietsen met een restwaarde vinden in het gebruikelijke circuit hun weg en worden verkocht voor tweedehands gebruik of voor hergebruik van onderdelen. SRN richt zich enkel op die brom- of snorfiets die geen positieve restwaarde meer hebben en door de ondernemer als een “sta in de weg” worden gezien. Er wordt voor deze voertuigen geen vergoeding betaald. De beperkte (materiaal)waarde die een brom- of snorfiets aan het einde van het leven nog heeft, wordt gebruikt om de recyclingkosten te dekken.

Wat moet ik de laatste eigenaar overhandigen?

Na het kosteloos aannemen van de brom- of snorfiets ontvangt de laatste eigenaar via het inleverpunt informatie over SRN met uitleg over het recyclingsysteem en het doel ervan. Hiervoor verstrekt SRN een folder waarin alle relevante informatie voor de laatste eigenaar is opgenomen. Daarnaast dient u hem een bewijs van vrijwaring van zijn voertuig meegeven.

Mijn klant moet een recyclingbijdrage gaan betalen. Hoe leg ik hem dit uit?

De recyclingbijdrage is een bedrag dat u moet betalen bij de aanschaf van een nieuwe brom- of snorfiets. Deze bijdrage maakt het mogelijk om een systeem voor inname en recycling van brom- en snorfietsen te realiserenDe recyclingbijdrage is nu vastgesteld op €5,- (incl. BTW).

Hoe verloopt de inning van de recyclingbijdrage?

De deelnemender importeurs brengen de recyclingbijdrage per scooter bij de dealer in rekening. De dealer betaalt de recyclingbijdrage dus vooraf aan de betreffende importeur. Vervolgens brengt de dealer de recyclingbijdrage in rekening bij haar klanten.

Hoe int SRN de recyclingbijdrage van de deelnemende importeur?

Op basis van de kentekengegevens en tenaamstellingsdata over verkopen ontvangt de deelnemende importeur een factuur van voor het afdragen van de recyclingbijdrage. De deelnemende importeur ontvangt hiervoor maandelijks een factuur.

Wat gebeurt er met het geld van de recyclingbijdrage?

Het geld dat wordt geïnd via de recyclingbijdrage mag enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor SRN is opgericht: het duurzaam inzamelen en recyclen van brom- en snorfietsen. Er worden dus geen andere zaken bekostigd van dit geld. Bestuurders van SRN zijn onbezoldigd en er is geen winstoogmerk.

Zijn we wettelijk verplicht iets te regelen voor oude brom- en snorfietsen?

De gevaarlijke afvalstoffen moeten uit het voertuig verwijderd en afgevoerd worden door een bedrijf die daar een geldende vergunning voor heeft. Met dit initiatief wil de branche er ook voor zorgen dat stringentere nationale wetgeving rondom oude brom- en snorfietsen in de toekomst uitblijft.

Hoe wordt deze bijdrage naar de consument gecommuniceerd?

Door SRN zal foldermateriaal beschikbaar worden gesteld waarin het systeem wordt uitgelegd aan de consument. Dit kan een dealer meegeven aan een klant bij de aankoop van een nieuwe brom- of snorfiets. Daarnaast wordt in de landelijke pers ook aandacht gezocht voor dit initiatief eb kunt u ze doorverwijzen naar deze website: www.scooterrecyclingnederland.nl.

Kunnen wij ook alleen frames met kenteken inleveren bij SRN?

Het is niet mogelijk om alleen een frame in te leveren. Alleen rijdende voertuigen (dus met frame, motor en wielen) worden geaccepteerd.

Ik krijg een rekening voor de recyclingbijdragen van mijn leverancier? Klopt dit?

SRN stuurt een factuur zodra een voertuig op kenteken is gezet aan de deelnemende importeur. Dit gebeurt op basis van de op kenteken gezette scooters bij het RDW. De dealer mag het bedrag altijd doorbelasten aan de klant.

 

Demontagebedrijven

Ik wil meedoen met het recyclingsysteem als demontagebedrijf. Waar kan ik me opgeven?

Als u interesse hebt om deel te nemen aan het recyclingsysteem, kunt u dit kenbaar maken via onze nieuwsbrief inschrijving op deze website. U zult dan op de hoogte worden gehouden van de opening voor inschrijving.

Hoe zit het met mijn vergunning als ik als autodemontagebedrijf wil deelnemen aan SRN?

Wilt u deelnemen aan SRN dan moet er in uw vergunning expliciet staan dat u ook brom- en snorfietsen demonteert. In 2014 is het met een aanpassing in de wet eenvoudiger geworden om toestemming te krijgen voor het demonteren van brom- en snorfietsen, namelijk door het doen van een melding bij uw lokale overheid en het aanvragen van een “Omgevings Beperkte Milieutoets.

Hoe zit het met mijn vergunning als ik als brom- en snorfietsbedrijf wil deelnemen als demontagebedrijf aan SRN?

Mogelijk zijn er ook voor u als dealer van een brom- en snorfietsbedrijf ook aanpassingen in uw vergunning nodig, als u naast de verkoop ook wil starten met demonteren. Voor vragen kunt u contact opnemen met SRN.

Wat zijn de criteria om demontagebedrijf te worden?

Om op te kunnen treden als demontagebedrijf zijn een aantal zaken van belang. U dient in ieder geval te beschikken over:
– Een vergunning van het bevoegd gezag om brom- en snorfietsen te mogen demonteren
– Een ORAD-erkenning van de RDW voor het correct afmelden van voertuigen