Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is SRN en wat is het doel?

Scooter Recycling Nederland (SRN) is een vrijwillig initiatief van de brom- en snorfietsbranche. SRN is in 2011 opgezet door RAI Vereniging en BOVAG, met het doel de milieuverantwoorde recycling van oude brom- en snorfietsen.

Hoeveel brom- en snorfietsen rijden er in Nederland op de weg?

Er rijden in Nederland ruim 1,1 miljoen brom- en snorfietsen op de weg. Elk jaar worden ongeveer 25.000 brom- en snorfietsen afgedankt.

Wat wordt er gerecycled van een brom- of snorfiets?

De brom- of snorfiets bestaat voor ongeveer 70 % uit metaal, dat goed te recyclen is. Daarnaast worden verschillende materialen gedemonteerd en gerecycled, zoals olie, brandstof en de accu.

Consumenten

Krijg ik nog wat voor mijn oude brom- of snorfiets?

SRN geeft geen vergoedingen aan de laatste eigenaar van een oude brom- of snorfiets. De beperkte (materiaal)waarde die een brom- of snorfiets aan het einde van het leven nog heeft, wordt gebruikt om de recyclingkosten te dekken.

Moet ik betalen voor het inleveren van mijn brom- of snorfiets?

Nee. U kunt uw brom-of snorfiets zonder kosten inleveren bij een bij SRN aangesloten inleverpunt of demontagebedrijf.

Waar kan ik mijn oude brom- of snorfiets inleveren?

U kunt met uw oude brom- of snorfiets terecht bij één van de bij onze aangesloten inleverpunten of demontagebedrijven.

Kan mijn brom- of snorfiets ook worden opgehaald door een inleverpunt als deze het niet meer doet?

U kunt daarvoor contact opnemen met een inleverpunt of demontagebedrijf en met hen de mogelijkheden en eventuele ophaalkosten bespreken.

Wat gebeurt er met mijn brom- of snorfiets nadat ik deze heb ingeleverd?

Uw oude brom-of snorfiets wordt milieuverantwoord gerecycled. Alle milieubelastende materialen zoals olie en brandstof worden verwijderd. Ook de accu wordt uit de brom- of snorfiets gehaald. Het metaal wordt teruggewonnen voor hergebruik. Lees hier meer over de route die uw brom- of snorfiets aflegt.

Wat is een recyclingbijdrage en waarom moet ik deze betalen?

De recyclingbijdrage is een bedrag dat een deelnemende importeur int bij de aankoop van een nieuwe brom- of snorfiets. De recyclingbijdrage is vastgesteld op €5,- (inclusief BTW). Deze bijdrage maakt het mogelijk om een systeem voor inname en recycling van brom- en snorfietsen te realiseren.

Scooterbedrijf/inleverpunt

Waarom zou ik meedoen met SRN?

De importeurs waarmee u samenwerkt (80% van de markt doet mee) hebben gekozen om mee te doen SRN. U doet daarom automatisch mee aan de inning van de recyclingbijdrages. De keuze van een consument om oude brom- en snorfietsen in te leveren bij het SRN-netwerk is uiteraard vrijwillig. SRN zorgt via verschillende communicatiemiddelen dat een consument het SRN-netwerk gemakkelijk kan vinden om zijn oude brom-of snorfiets in te leveren. Kijk op de website van SRN.

Welke voordelen heeft SRN voor mij?

  • SRN biedt u de mogelijkheid om op een gemakkelijke, kosteloze manier afgedankte scooters af te laten voeren.
  • SRN zorgt dat consumenten die van hun oude brom-of snorfiets af willen u gemakkelijk kunnen vinden via verschillende communicatiemiddelen.
  • SRN zorgt voor een netwerk van deelnemende scooterdemontagebedrijven waar de brom-of snorfiets milieuverantwoord wordt verwerkt.

Mag ik zelf ook brom- of snorfietsen demonteren?

U kunt zelf ook demontagebedrijf worden. Hiervoor moet u dan wel vergund zijn. Met deze vergunning heeft u ook de mogelijkheid om digitaal brom- en snorfietsen af te melden bij RDW.

Ik wil graag meedoen met het systeem, hoe gaat dat in zijn werk?

U bent van harte welkom! Elk tweewielerbedrijf met een RDW-erkenning kan deelnemen aan SRN. Aanmelden gaat heel eenvoudig. Ga naar www.scooterrecyclingnederland.nl/dealers of neem contact op met SRN op (0346) 728 220. Eén van onze medewerkers zal u verder helpen.

Voor welke brom- en snorfietsen is de regeling bedoeld?

Het inleversysteem is bedoeld voor alle merken brom- en snorfietsen.

Aan wie kan ik de oude brom- of snorfiets afgeven?

U kunt zelf een scooterdemontagebedrijf benaderen. Hiervoor is MijnSRN ontwikkeld, waarmee u een scooterdemontagebedrijf kunt benaderen binnen een straal van 15km. Kijk op http://mijn.scooterrecyclingnederland.nl. Het demontagebedrijf moet het voertuig dan uiterlijk binnen 21 dagen komen ophalen.

Ontvang ik nog een vergoeding voor de oude brom- of snorfiets?

SRN betaalt voor deze voertuigen geen vergoeding maar garandeert wel een kostenloze inzameling.

Wat moet ik de laatste eigenaar overhandigen?

Wanneer u de brom- of snorfiets heeft afgemeld bij RDW geeft u de laatste eigenaar een vrijwaringsbewijs van zijn voertuig. Daarnaast kunt u een folder meegeven met informatie over SRN. Hierin staat uitleg over het recyclingsysteem en het doel ervan. Heeft u deze folder niet meer? Neem dan contact op met SRN op telefoonnummer (0346) 728 220.

Een klant levert een scooter in zonder kentekenpapieren. Kan dat?

U kunt deze scooter niet aannemen, omdat u de scooter niet kan opnemen in uw bedrijfsvoorraad. Daarnaast kunt u het voertuig niet vrijwaren. De eigenaar van de scooter moet ervoor zorgen dat de papieren alsnog worden aangeleverd. Dit is mogelijk via de RDW. De eigenaar kan daar een nieuw kenteken aanvragen om alsnog het voertuig te kunnen vrijwaren.

Hoe verloopt de inning van de recyclingbijdrage?

Deelnemende importeurs dragen een recyclingbijdrage af aan SRN. Een importeur mag zelf bepalen of hij deze recyclingbijdrage per scooter doorbelast aan de dealer. De dealer heeft zelf de keuze of hij deze bijdrage wil doorbelasten aan de consument.

Wat gebeurt er met het geld van de recyclingbijdrage?

Het geld dat wordt geïnd via de recyclingbijdrage gebruiken we voor het duurzaam inzamelen en recyclen van brom- en snorfietsen. Bestuurders van SRN zijn onbezoldigd en er is geen winstoogmerk.

Zijn we wettelijk verplicht iets te regelen voor oude brom- en snorfietsen?

De gevaarlijke afvalstoffen worden uit het voertuig verwijderd en afgevoerd door een bedrijf die daar een geldende vergunning voor heeft. Met dit vrijwillige initiatief neemt de branche het heft in eigen handen om ervoor te zorgen dat dat stringentere nationale wetgeving rondom oude brom- en snorfietsen in de toekomst niet nodig is.

Hoe wordt deze bijdrage naar de consument gecommuniceerd?

SRN heeft een folder waarin het systeem wordt uitgelegd aan de consument, en we informeren de consument via de website en een campagne via Google. De dealer kan de folder meegeven aan haar klanten. Daarnaast wordt in de pers ook aandacht gezocht voor SRN en kunt u ze doorverwijzen naar deze website: www.scooterrecyclingnederland.nl. Heeft u interesse in de folder? Neem dan contact op met SRN op telefoonnummer (0346) 728 220.

Kunnen wij ook alleen kale frames met kenteken inleveren bij SRN?

SRN heeft de afspraak met haar inleverpunten dat te demonteren afgedankte brom- en snorfietsen, zonder bijkomende kosten, worden ingenomen. Kale frames met kenteken zijn feitelijk al gedemonteerd en vallen niet onder deze afspraak. Mogelijk worden er hiervoor kosten aan u berekend. Wanneer u zelf de registratie bij het RDW wilt beëindigen verwijzen wij u naar het RDW.

Demontagebedrijven

Ik wil aansluiten bij SRN als demontagebedrijf. Waar kan ik me opgeven?

Bedankt voor uw interesse in SRN! Om u aan te sluiten kunt u contact opnemen met SRN via telefoonnummer (0346) 728 220. U wordt dan in contact gebracht met één van onze accountmanagers. Hij belt u om een afspraak te maken.

Hoe zit het met mijn vergunning als ik als autodemontagebedrijf wil aansluiten bij SRN?

In uw vergunning moet expliciet staan dat u vergund bent voor het demonteren van brom- en snorfietsen. Bent u nu vergund? Neem dan contact op met uw gemeente of omgevingsdienst

Ik ben een brom- en snorfietsbedrijf en ik wil deelnemen aan SRN als demontagebedrijf. Wat moet ik doen met mijn vergunning?

Als u naast de verkoop van brom- en snorfietsen wil starten met demonteren, dan kan het zijn dat er aanpassingen in uw vergunning nodig zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met SRN, telefoonnummer 0346 – 728 220.

Wat zijn de voorwaarden om een aangesloten demontagebedrijf te worden?

Om aan te kunnen sluiten als demontagebedrijf moet u beschikken over:

  • Een vergunning van het bevoegd gezag om brom- en snorfietsen te mogen demonteren
  • Een ORAD-erkenning van de RDW voor het correct afmelden van voertuigen