Sloopregeling bromfietsen Rotterdam

Gemeente Rotterdam neemt maatregelen om overlast en vervuiling door brom- en snorfietsen terug te dringen. Dit moet leiden tot minder stank en herrie, socialer en veiliger rijgedrag en betere naleving van de regels.

Wie zijn tweetakt brom- of snorfiets van voor 2011 laat slopen, krijgt een tegoed van 300 euro van gemeente Rotterdam. De gemeente krijgt regelmatig klachten van Rotterdammers die hinder ondervinden van brom- en snorfietsers. Dan gaat het om stank, geluidshinder en onveilig gedrag. Denk aan te hard rijden, roekeloos oversteken of op het fietspad rijden waar het niet mag. In Rotterdam zijn 15.800 geregistreerde bromfietsen en 21.200 snorfietsen. Naar schatting heeft zo’n 25 procent een vervuilende tweetaktmotor. In totaal stelt de gemeente 700.000 euro beschikbaar.

Als u vragen over deze sloopregeling heeft dan kunt u daarvoor terecht bij de gemeente van Rotterdam. Scooter Recycling Nederland participeert niet in dit initiatief. De gemeente van Rotterdam is te bereiken via www.rotterdam.nl/contact.