Nieuws

Nieuwe wijze van inning

Vanaf 1 maart 2013 is SRN weer opgestart. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Allereerst is de recyclingbijdrage verlaagd naar 10 euro (incl. BTW). Met deze verlaging is het idee losgelaten om voor de branche bijvoorbeeld een sloopregeling op te zetten. Daarnaast is de wijze van inning aangepast. De recyclingbijdrage wordt voortaan geïnd bij… Lees meer »

SRN bestuur uitgebreid met Pieter Diesveld

Op het GT-branchecongres is bekend gemaakt dat Pieter Diesveld, eigenaar van Siezenis Tweewielers in Nijmegen is toegetreden tot het bestuur van SRN. Hiermee is hij de tweede scooterdealer die deel uitmaakt van het bestuur. De bestuurders van SRN voeren hun taken overigens zonder betaling uit. Het bestuur van SRN bestaat nu uit 5 leden en… Lees meer »

Factsheet SRN voor dealers

Op 1 maart 2013 is SRN (Scooter Recycling Nederland) weer van start gegaan, een maatschappelijk verantwoord initiatief voor en door importeurs en dealers. De afgelopen maanden hebben we een aantal zaken aangepast in de aanpak op basis van vele gesprekken die we gevoerd hebben in de markt. We hebben voor de dealers in een factsheet… Lees meer »

SRN maakt begin 2013 doorstart

Afgelopen zomer is besloten dat Scooter Recycling Nederland een pas op de plaats moest maken. In het eerste kwartaal van 2013 wordt een doorstart gemaakt.Een belangrijke wijziging is dat de recyclingbijdrage niet meer via de dealers wordt geïnd maar via de importeurs. Bovendien zal het tarief lager zijn. Draagvlak Voor een stevig draagvlak moeten zo… Lees meer »

Factsheet SRN voor dealers

Op 1 maart 2013 is SRN (Scooter Recycling Nederland) weer van start gegaan, een maatschappelijk verantwoord initiatief voor en door importeurs en dealers. De afgelopen maanden hebben we een aantal zaken aangepast in de aanpak op basis van vele gesprekken die we gevoerd hebben in de markt. We hebben voor de dealers in een factsheet… Lees meer »

Nieuwe recyclingbijdrage bekend – inning via de dealer

n maart gaat Scooter Recycling Nederland (SRN) officieel van start. Voor u betekent dit dat u en uw klant op een milieuverantwoorde en makkelijke manier oude brom- en snorfietsen kunnen inleveren voor recycling. De recyclingbijdrage voor nieuwe brom- en snorfietsen is vastgesteld op €17,99 incl. BTW. De recyclingbijdrage maakt het mogelijk om een systeem voor… Lees meer »

Branche introduceert recyclingsysteem voor brom- en snorfietsen in Nederland

RAI Vereniging en BOVAG hebben het initiatief genomen een systeem op te zetten voor het innemen en recyclen van brom- en snorfietsen. Hiervoor is de Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) opgericht. De stichting heeft als doel de brom- en snorfietsen op een milieuverantwoorde wijze te recyclen. Vanaf 1 maart 2012 zal het systeem in werking… Lees meer »