Minder brom- en snorfietsen gestolen in 2017

Rijdt u op een Capri, dan heeft u hopelijk een bijzonder goed slot. De kans dat deze scooter gestolen wordt is namelijk 1 op 71. Bent u de bezitter van een Honda dan is de kans groot dat u dit blijft want slechts 1 op 583 van deze brommers wordt gestolen. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) van 2017. Het algemene beeld laat zien dat er minder scooters gestolen zijn en dat het percentage teruggevonden scooters stijgt.

Lokbrommer en bewustwording

Volgens Mojgan Yavari landelijk coördinator van AVc is de daling van het aantal diefstallen onder meer te danken aan de ‘lokbrommer’. Yavari: “Door de inzet van de lokbrommer is pakkans groter geworden. Ook het gebruik van betere sloten helpt mee. Verzekeraars eisen dat er een gecertificeerd slot gebruikt wordt en dit draagt bij aan de daling.” Ook is volgens Yavari de bewustwording gegroeid. “Scooterbezitters beseffen steeds beter dat ze hun tweewieler goed vast moeten zetten. Gemeenten zorgen ook voor steeds betere faciliteiten hiervoor.” Het AVc heeft deze ontwikkelingen gestimuleerd door te zorgen dat alle relevante partners op basis van goede informatie een gezamenlijke strategie hebben uitgerold.

Haaglanden op de goede weg

In de eerste helft van 2017 daalde in regio Haaglanden het aantal scooterdiefstallen het meest. Esther Coster woordvoerder van de Haagse politie kan geen directe oorzaak hiervoor aangeven. Coster vermoedt net als Yavari dat bewustwording één van de belangrijkste factoren van de daling is. “We drukken mensen echt op het hart hun scooter goed vast te maken aan een boom of lantarenpaal bij voorbeeld. Zodat een scooter niet zomaar opgetild en meegenomen kan worden.” Coster vermoedt dat de grotere bewustwording ook komt doordat de gemiddelde leeftijd van scooter bezitters hoger is geworden.

Veel controles in Amsterdam

De Amsterdamse politie heeft te maken met het meeste gestolen scooters, 2353 (minder dan in 2015 en 2016). In deze regio wordt procentueel ook de meeste scooters teruggevonden. Het korps verklaart het hoge aantal teruggevonden scooters door de vele controles die ze houdt. Woordvoerder Rob van der Veen: “sinds de komst van de scooter is deze geliefd bij criminelen. Enerzijds om te stelen, anderzijds als middel bij criminele handelingen of vluchtmiddel. Daarom worden scooterrijders vaak gecontroleerd en zo vinden we veel gestolen scooters terug.”