Brommer en snorfiets worden steeds schoner

In Nederland rijden er dit jaar ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen rond – 1,6 procent meer dan in 2018. De verwachting is dat ze steeds schoner worden.

[bron: Nederlands Dagblad]

De snorfiets is aanmerkelijk populairder dan de brommer. Het CBS berekende dat er 750.000 geregistreerde snorfietsen zijn en 457.000 bromfietsen. Het verschil tussen beide voertuigen is dat de snorfiets begrensd is op 25 kilometer per uur – harder gaat-ie niet. Je mag er mee op het fietspad rijden en een helm dragen is niet verplicht.

Van de nieuw aangeschafte snor- en bromfietsen was respectievelijk 12 en 17 procent elektrisch. Van alle snorfietsen in Nederland wordt 5 procent elektrisch aangedreven, van alle brommers 1,4 procent.

f er sprake is van een toe- of afname ten opzichte van eerdere jaren kon het CBS maandag niet helder krijgen.

Feit is dat het overgrote deel van deze gemotoriseerde voertuigen op benzine rijdt. Zij stoten schadelijke stoffen uit. Grootste boosdoener zijn onverbrande koolwaterstoffen. ‘Dat zijn benzinedeeltjes met onder meer kankerverwekkende stoffen als benzeen en tolueen’, legt Pim van Mensch uit. Hij is onderzoeker voertuigenemissie bij TNO in Delft. Daarnaast stoten de brom- en snorfietsen stikstofoxide en fijnstof uit. Ook komt er tijdens het rijden koolstofmonoxide vrij.

Dat is vooral een probleem in dichtbevolkte steden, waar relatief veel mensen de schadelijke stoffen binnenkrijgen.

Uit een onderzoek van TNO uit 2017 bleek dat, van al het wegverkeer, brom- en snorfietsen verantwoordelijk zijn voor 27 procent van de uitstoot van ‘benzinedeeltjes’ en voor 9 procent van de koolmonoxide. ‘Een gemiddelde bromfiets is vervuilender dan een gemiddelde auto’, aldus Van Mensch.

steeds schoner

Floris Liebrand van RAI Vereniging, de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van voertuigen, erkent dat de ontwikkeling van ‘schonere’ brom- en snorfietsen lange tijd heeft achtergelopen bij die van personenwagens. Waarom dat zo is, weet hij niet, Van Mensch van TNO evenmin. In Europees verband zijn er zogeheten euroklassen die aangeven hoeveel schadelijke stoffen een voertuig mag uitstoten. ‘Pas sinds begin vorig jaar mogen er uitsluitend nieuwe scooters worden verkocht van ­euroklasse 4, met veel strengere uitstootnormen. 2018 was een overgangsjaar. Er zijn nog heel veel brom- en snorfietsen van de klassen 2 en 3 verkocht. Dat is nu gestopt. We gaan dus de goede kant op met de vergroening van het scooterpark in Nederland.’

Volgens Van Mensch worden snor- en bromfietsen inderdaad ‘groener’, al is er nog geen onderzoek gedaan naar de nieuwere types. ‘De normen zijn veel strenger, dus ik verwacht dat ze nu veel schoner zijn. Aan de andere kant: er zijn vorig jaar nog veel restpartijen oude, vervuilende brommers op de markt gezet. Het duurt nog wel even voor je heel het brommerpark hebt vervangen.’

De branchevereniging is van plan ernst te maken met de verdere ­vergroening van de scooter, zegt ­Liebrand. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe scooters aan een nog strengere emissienorm voldoen, euro 5.

emissieloos

In het Klimaatakkoord hebben ­importeurs, fabrikanten en overheid afgesproken dat alle snorfietsen die nieuw op de markt komen vanaf 2025 elektrisch moeten zijn, zodat de uitstoot van schadelijke stoffen wordt teruggebracht naar nul.

De partijen spannen zich in om de bromfiets vóór 2030 ‘emissieloos’ te laten zijn, lees: met elektrische aandrijving. ‘Dat heeft te maken met het feit dat de snorfiets alleen voor ­Nederland wordt gebouwd. Het is gemakkelijker dit voertuig te vergroenen. We zetten ook in op het elektrisch maken van de bromfiets, maar dat kunnen we niet garanderen in 2025. Ze worden immers over heel de wereld verkocht.’