Disclaimer

Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) stelt de informatie en documenten op deze site met veel zorg samen, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan. In geen geval is SRN aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Mochten er afwijkingen of onvolkomenheden zijn ten opzichte van contracten, verkoopovereenkomsten of andere wettelijk geldige documenten dan is de inhoud van die documenten maatgevend.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© Stichting Scooter Recycling Nederland 2013

Privacy

Inleiding

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet SRN aan de privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Scooter Recycling Nederland te Amsterdam

Verwerking en gebruik persoonsgegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een nieuwsbrief, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden (behalve als u dat heeft aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld aanbiedingen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie kunt u zich op ieder moment afmelden. SRN neemt in iedere nieuwsbrief de mogelijkheid op om u uit te schrijven.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van te voren meegedeeld. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. SRN gebruikt cookies alleen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. SRN kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Nauwkeurigheid

Hoewel SRN alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. SRN wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

SRN wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op deze site.

Aanpassing van het beleid

SRN behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRN.

Acceptatie

Door deze site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de site is daardoor gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via het contactformulier.